Lucie Jindrák Skřivánková, Alex Jindrák, Ondřej Rakušan

DARK LIGHT METALLIC

19.5.2023 — 21.6.2023
Vernisáž 18.5.2023 18:00

kurátor/ka:
Alexandra Karpuchina

 • “ V hlubinách podzemí,

 • Kde vládne temnota,

 • Dva vizionářští umělci přivedli k životu,

 • Svět digitálních forem, dosud nespatřených.

 • Pomocí videomappingu a rozšířené reality,

 • Vytváří entity z čiré fantazie,

 • Fluffy, digitální a neurčité, přesto plné života,

 • Neurčité druhy, zařaditelné, a proto rozpoznatelné v kontextu prostředí, kde existují.

 • Ale existují?

 • Neboť v tomto podzemním světě,

 • Kde je světlo jen vzdálenou vzpomínkou,

 • Jsou tito entity životní silou, která je udržuje,

 • Podstatou tvořivosti.

 • Tančí a hrají si ve své vlastní říši,

 • V liminálním prostoru, kde se střetává mikro a makro, reálné a virtuální,

 • Ve světle umělého světla, jenž je zplodilo. “

Výstava Lu Jindrák Skřivánkové a Alexe Jindráka ve spolupráci s Ondřejem Rakušanem (CGI Artist) představuje, blíže nespecifikované druhy, které ožívají pomocí videotechnologie a rozšířené reality. Tito entity existují v umělém prostředí, kde hlavní roli v jejich existenci hraje světlo a tma. Kontrast vybízí diváky k zamyšlení nad transformační silou technologie a ke zpochybnění našeho vnímání toho, co je skutečné a co ne. Unikátní podzemní prostor Gate Gallery v atriu metra Můstek pod Václavským náměstím poskytl dokonalé zázemí pro tento pohlcující experiment.