Anna Sougy & Léa Tissot-Laura

My Mind is a Material

21.1.2022 — 6.3.2022
Vernisáž 21.1.2022 18:00

kurátor/ka:
Mariana Pecháčková

My mind is a material I can play with / mold like mud / chew like gum

video, 6:21, 2021

Site-specific video francouzských umělkyň momentálně žijících a pracujících v Bruselu, Anny Sougy and Léy Tissot-Laury, je pokračováním jejich předchozího díla s názvem Sexy Pigs (2021). Spojujícím prvkem je hlavní postava – avatar, který ztělesňuje identitu ve fiktivním životě. Spolu s ní se vydáváme na cestu do její minulosti a zkoumáme možnosti internetových přátelstvích a online komunit. Dílo My mind is a material I can play with mold like mud chew like gum se mimo jiné opírá o teorii cyber feminismu. Vystupování ve virtuálním prostoru nabízí možnost utváření nových, vlastních identit, což nás dělá hůře zařaditelnými v genderově binárním systému AFK světa. Podle cyberfeministiky, teoretičky a kurátorky Legacy Russell je právě fyzické tělo zbraní, jehož gender nám brání stát se neomezenými a uvědomit si jeho nekonečné možnosti a potenciál (Legacy Russell: Glitch Feminism, 2020). Anna Sougy a Léa Tissot-Laura tak na tuto myšlenku navazují, když se odprošťují od těla a skrze avatar umožňují vlastní volbu a definici sebe sama.

Více o předchozí práci umělkyň na: https://vimeo.com/annasougyleatissotlaura